Perjalanan Menuntut Ilmu

Menuntut Ilmu

Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Related posts