Menyegerakan Berbuka saat Berpuasa

Saat waktu menjelang magrib pada saat puasa Ramadhan maka yang terbayang di benak kita adalah makan sebanyak – banyaknya karena seharian sudah habis energi kita untuk berpuasa. Namun baik kah cara demikian? Pengatura pola berbuka akan menjadikan puasa anda mebekas di kehidupan anda.
1. Dari Sahl bin Sa’ad ra. bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Bersabda : “Manusia selalu dalam kebaikan, selama mereka segera berbuka .”(HR.Bukhari dan Muslim)
2. Dari Abu Athiyyah RA., ia berkata : “Saya bersama Masruq datang kepada ‘Aisyah ra. kemudian Masruq berkata kepadanya : “Ada dua sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Yang masing-masing ingin mengejar kebaikan, dimana salah seorang dari keduanya itu segera mengerjakan salat Maghrib dan berbuka, sedangkan yang lain berbuka dulu kemudian salat Maghrib.” Aisyah bertanya : “Siapakah yang segera mengerjakan salat Maghrib dan berbuka ?”Masruq menjawab : “ Abdullah bin Mas’ud.” Kemudian Aisyah berkata : “Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”(HR.Muslim)
3. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda : “Allah Azza wa Jalla berfirman : “Hamba-hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah yang paling cepat kalau berbuka puasa.”(HR.Turmudzi)
4. Dari Umar bin Khaththab ra., ia berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda : “Apabila waktu malam telah datang dari sini dan waktu siang telah berlalu dari sini, serta matahari telah terbenam maka orang yang berpuasa boleh berbuka.”(HR.Bukhari dan Muslim)
5. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Auf ra., ia berkata : “Kami pergi bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sedangkan beliau sedang berpuasa. Ketika matahari terbenam beliau bersabda kepada salah seorang di antara para sahabat : “Wahai Fulan, turunlah dan buatkan makanan untuk kami.” Ia menjawab : “Wahai Rasulullah, nanti sore saja .” Beliau bersabda lagi : “Turunlah dan buatkan makanan untuk kami .” Ia berkata : “Sesungguhnya hari masih siang.” Beliau bersabda lagi : “Turunlah dan buatkan makanan untuk kami .”Abu Ibrahim berkata : “Kemudian si Fulan turun dan membuatkan makanan untuk para sahabat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. minum lantas bersabda : “Apabila kamu sekalian mengetahui bahwa waktu malam telah datang dari sini, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.” Beliau menunjuk ke arah timur.”(HR.Bukhari dan Muslim)
6. Dari Salman bin Amr Adl Dlabiy Ash Shahabiy ra. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam., beliau bersabda : “Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa maka berbukalah dengan kurma, apabila tidak ada kurma hendaknya berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan.”(HR.Abu Dawud dan Turmudzi)
7. Dari Anas ra., ia berkata :Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. selalu berbuka dengan beberapa biji kurma yang baru masak sebelum shalat. Apabila tidak ada biji kurma yang kering, maka beliau meneguk air beberapa teguk .”(HR.Abu Dawud dan Turmudzi)
Intinya dari beberapa dalil di atas adalah: Sunnahnya adalah saat masuk waktu berbuka, maka minumlah seteguk air atau kalau ada bagus dengan kurma sebiji, lalu wudhu lalu shalat magrib, setelah itu barulah makan secukupnya yang jangan berlebihan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua.

Related posts